Vi är specialist sjuksköterskor med vidareutbildning inom akutsjukvården och utbildning inom estetiska injektioner. Som sjuksköterska är man van vid att arbeta vetenskapligt och efter välbeprövad erfarenhet och därför använder vi det medicinskt godkända botulinumtoxinet Azzalure samt de svenska fillersen Restylane och Molderm.


Den bästa injektionsbehandlingen är den som är märkbar för dig men inte synlig för andra. 

Magdalena Lundberg

Leg sjuksköterska sedan 2004. Specialistsjuksköterske-examen inom anestesi och ambulanssjukvård.


Certifierad inom injektionsbehandlingar och avancerad hudvård


mobil: 0706-618787

Vårt motto är "less is more" och vi arbetar alltid efter att skapa naturliga resultat.

Anneli Ekdahl

Leg sjuksköterska sedan 1993. Specialistsjuksköterske-examen inom anestesi.


Certifierad inom injektionsbehandlingar och avancerad hudvård


mobil: 0706-720656

För din säkerhet vid estetiska injektioner/behandlingar har vi:

-Medicinskt ansvarig läkare knuten till kliniken

-Patient och ansvarsförsäkring i Folksam

-Godkännande av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)